Plan tematu

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie

  • Strona icon
   Porównanie wersji Strona

   Szczegółowe porównanie dostępnych wersji systemu WEBCON. Omówienie możliwości, a przede wszystkim ograniczeń poszczególnych wersji oraz przykładów zastosowania w biznesie. 

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Zalety i wady systemu WEBCON Strona

   Omówienie zalet i wad systemu WEBCON. Czy WEBCON ma jakieś słabe strony? Jakie są mocne strony systemu workflow w WEBCON?

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Wsparcie i pomoc WEBCON Strona

   Przedstawienie i omówienie zagadnień:

   • Gdzie szukać pomocy w przypadku problemów
   • Jak wygląda wsparcie producenta WEBCON
   • Wsparcie oficjalnych partnerów WEBCON
   • Wsparcie nieoficjalnych firm wdrażających WEBCON
   • Baza linków do zasobów wiedzy i pomocy w sieci Internet

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Instalacja

  • Strona icon
   Wymagania systemu WEBCON Strona

   Przedstawienie i omówienie wymagań systemu WEBCON w zależności od architektury oraz wstępnych założeń.

   • Minimalne wymagania
   • Rekomendowane wymagania
   • Best Practice - czyli jak nie przeszacować
   • Możliwe warianty konfiguracyjne ekosystemu WEBCON
   • Przykładowe wdrożenia, ich koszty i wykorzystane zasoby

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Przygotowanie środowiska laboratoryjnego Strona

   Instalacja środowiska laboratoryjnego w ramach szkolenia WEBCON obejmuje:

   1. Omówienie wymagań
   2. Instalacja i konfiguracja środowiska HYPER-V
   3. Instalacja systemu operacyjnego kontrolera domeny
   4. Konfiguracja systemu operacyjnego kontrolera domeny
   5. Instalacja roli kontrolera domeny
   6. Konfiguracja domeny
   7. Instalacja systemu operacyjnego serwera SQL
   8. Konfiguracja systemu operacyjnego serwera SQL
   9. Instalacja serwera bazy danych
   10. Konfiguracja serwera bazy danych
   11. Instalacja serwera IIS
   12. Konfiguracja serwera IIS
   13. Pozostałe konfiguracje

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Instalacja systemu WEBCON Strona

   Warsztat przedstawiający instalację systemu WEBCON zgodnie z najlepszymi praktykami.

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Konfiguracja

 • Uprawnienia

  • Strona icon
   System uprawnień Strona

   Omówienie systemu uprawnień funkcjonującego w WEBCON

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Import i eksport aplikacji

  • Strona icon
   Eksport aplikacji Strona

   W jaki sposób eksportować aplikacje? O czym warto pamiętać? Jak unikać typowych błędów?

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Import aplikacji Strona

   W jaki sposób importować aplikacje? O czym warto pamiętać? Jak unikać typowych błędów?

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Reguły biznesowe

  • Strona icon
   Pierwszy dzień bieżącego miesiąca Strona

   Przykład gotowej reguły biznesowej wskazującej pierwszy dzień bieżącego miesiąca.

   • Reguła z wykorzystaniem składni WEBCON
   • Reguła z wykorzystaniem języka T-SQL

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Pierwszy dzień poprzedniego miesiąca Strona

   Przykład gotowej reguły biznesowej wskazującej pierwszy dzień poprzedniego miesiąca.

   • Reguła z wykorzystaniem składni WEBCON
   • Reguła z wykorzystaniem języka T-SQL


   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Ostatni dzień bieżącego miesiąca Strona

   Przykład gotowej reguły biznesowej wskazującej ostatni dzień bieżącego miesiąca.

   • Reguła z wykorzystaniem składni WEBCON
   • Reguła z wykorzystaniem języka T-SQL


   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Ostatni dzień poprzedniego miesiąca Strona

   Przykład gotowej reguły biznesowej wskazującej ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

   • Reguła z wykorzystaniem składni WEBCON
   • Reguła z wykorzystaniem języka T-SQL


   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Dobre praktyki oraz obejścia problemów

  • Strona icon
   Umiejętna gospodarka miejscem w bazie danych Strona

   Jak oszczędzać miejsce w bazie danych, by móc maksymalnie długo wykorzystywać ograniczoną (do 10 GB) wersję Express w produkcji.

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Ograniczenie rozmiaru bazy 10GB Strona

   Czy ograniczenie co do wielkości bazy danych w wersji Express jest problemem, którym warto się przejmować?

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Pluginy i rozszerzenia

 • Konserwacja i utrzymanie systemu WEBCON

 • Aplikacje w ramach działu IT

  • Strona icon
   Aplikacja Service Desk Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja zgłoszeń
   • Monitoring  incydentów
   • Monitoring usług
   • Automatyzacja wybranych działań administracyjnych
   • Raporty
   • Analizy (KPI)

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Aktywa IT Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja komputerów, monitorów i innych składników, oraz akcesoriów, środków eksploatacyjnych
   • Rejestracja oprogramowania i licencji
   • Rejestracja audytów środków trwałych i wyposażenia
   • Rejestracja konserwacji (napraw) aktywów
   • Ewidencja i zarządzanie aktywami IT
   • Ewidencja wypożyczeń / użyczeń sprzętu IT
   • Raporty
   • Analizy 

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Audyt Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Audyt bezpieczeństwa
   • Audyt uprawnień
   • Audyt dokumentacji
   • Audyt umów
   • Audyt zakupów i wydatków
   • Audyt szkoleń
   • Audyt delegacji
   • Inne

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Inwentaryzacja Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Inwentaryzacja środków trwałych
   • Inwentaryzacja wyposażenia
   • Inwentaryzacja środków eksploatacyjnych
   • Inwentaryzacja środków niematerialnych i prawnych

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Aplikacje w ramach działu Kadr

  • Strona icon
   Aplikacja Urlop Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja wniosków urlopowych
   • Rejestracja planów urlopowych
   • Akceptacja wniosków urlopowych
   • Zarządzanie zastępstwami
   • Raporty obecności
   • Analizy


   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Delegacja Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja delegacji
   • Akceptacja delegacji
   • Rozliczanie (kosztów) delegacji
   • Raporty
   • Analizy

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Szkolenie Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja planów szkoleniowych
   • Rejestracja wniosków szkoleniowych pracowników
   • Akceptacja szkoleń
   • Rozliczanie szkoleń pracowniczych
   • Raporty
   • Analizy

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Praca zdalna Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja wniosków pracy zdalnej (Home Office)
   • Akceptacja wniosków pracy zdalnej
   • Ewidencja obecności
   • Raporty
   • Analizy

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Aplikacje w ramach działu Księgowość

 • Aplikacje w ramach działu Prawnego

 • Aplikacje w ramach działań Sekretariatu

  • Strona icon
   Aplikacja Korespondencja Strona

   Aplikacja w ramach której prowadzone są operacje:

   • Rejestracja korespondencji przychodzącej
   • Rejestracja korespondencji wychodzącej
   • Digitalizacja zarejestrowanej korespondencji
   • Raporty

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja CRM Strona

   Aplikacja w ramach której wykonywane są operacje:

   • Rejestracja klientów i kontrahentów firmy
   • Rejestracja danych kontaktowych klientów i kontrahentów
   • Rejestracja kontaktów wewnątrz firmy
   • Ocena klientów
   • Raporty

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Aplikacje w ramach działań operacyjnych

  • Strona icon
   Aplikacja Flota Strona

   Aplikacja w ramach której wykonywane są działania:

   • Zarządzanie flotą samochodów
   • Ewidencja użytkowania samochodów służbowych
   • Rejestracja wniosków w ramach obsługi procesu delegacji
   • Rejestracja napraw samochodów
   • Rejestracja eksploatacji
   • Raporty
   • Analizy

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
  • Strona icon
   Aplikacja Portal pracownika Strona

   Aplikacja agregująca wszystkie procesy i aplikacje dostępne dla pracownika:

   • Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych aplikacji
   • Intranet

   Niedostępne, chyba że spełnione wszystkie warunki: Twój Typ konta to premium
 • Skrypty automatyzujące zadania administracyjne

 • Skrypty automatyzujące procesy biznesowe

 • Temat 18

 • Temat 19

 • Temat 20