Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Dane osobowe

dane


Powód

Rejestracja

opis tu...

Okres przechowywania
1 lat
Podstawa prawna
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Przyczyny przetwarzania wrażliwych danych osobowych
Employment and social security/protection law (GDPR Art. 9.2(b)) Processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject

Użytkownicy

Kategoria

Dane osobowe

dane


Powód

Rejestracja

opis tu...

Okres przechowywania
1 lat
Podstawa prawna
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Przyczyny przetwarzania wrażliwych danych osobowych
Employment and social security/protection law (GDPR Art. 9.2(b)) Processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania