• Moja Edukacja

Aktualności

Linux

Napisane przez: Moja Edukacja ()

Zakończył się pracę nad nowym kursem tematycznym z dziedziny IT.Linux

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w tych zajęciach i skorzystania z kompleksowego repozytorium wiedzy. Wymiana doświadczeń mile widziana, a każda cenna uwaga zostanie uwzględniona. 

Temat: LINUX


ORACLE

Napisane przez: Moja Edukacja ()

ORACLE

Zakończył się pracę nad nowym kursem tematycznym z dziedziny IT.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w tych zajęciach i skorzystania z kompleksowego repozytorium wiedzy. Wymiana doświadczeń mile widziana, a każda cenna uwaga zostanie uwzględniona.

Temat: ORACLE


Tagi:

Publiczna chmura AWS

Napisane przez: Moja Edukacja ()

AWS

Zakończył się pracę nad nowym kursem tematycznym z dziedziny IT.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w tych zajęciach i skorzystania z kompleksowego repozytorium wiedzy. Wymiana doświadczeń mile widziana, a każda cenna uwaga zostanie uwzględniona.

Temat: Publiczna chmura AWS


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Napisane przez: Moja Edukacja ()

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022 


 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 1.  

Ferie zimowe

 • 17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

7 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 1.  

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 13227, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 1.  

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)

 1.  
>

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z późn. zm.)

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 1.  

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


Rekrutacja

Napisane przez: Moja Edukacja ()

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałby mieć istotny wpływ na treści umieszczane w naszym serwisie. Zapewniamy szkolenie oraz pełną autonomię w kwestii tworzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych. Jeśli jesteś osobą kreatywną, nie boisz się nowych technologii, masz potrzebę dzielenia się wiedzą z innymi, to jest to miejsce w sam raz dla Ciebie. Jeśli chcesz wykorzystać możliwości jakie daje serwis Moja Edukacja w Twojej szkole lub placówce edukacyjnej, a dodatkowo chcesz pracować z materiałem dydaktycznym którego jesteś autorem - zapraszamy!

napisz do nas: biuro@mojaedukacja.pl

IT w Przedsiębiorstwie

Napisane przez: Moja Edukacja ()

ITZakończył się pracę nad nowym kursem tematycznym z dziedziny IT.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w tych zajęciach i skorzystania z kompleksowego repozytorium wiedzy. Wymiana doświadczeń mile widziana, a każda cenna uwaga zostanie uwzględniona.

Temat: IT w Przedsiębiorstwie
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Napisane przez: Moja Edukacja ()

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

 

04 - 17 stycznia 2021 r. Wszystkie województwa (zmiana przez COVID-19)

18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

9.

Egzamin maturalny

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

10.

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

13.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 


eLearning w czasach COVID-19

Napisane przez: Moja Edukacja ()

Już są! Zajęcia, a tym samym materiały dla uczniów szkoły podstawowej pozwalające na zdalną edukację. Dostępne po zalogowaniu, dla osób posiadających indywidualne konta. 


Życzymy przyjemnej i owocnej nauki 


Aplikacja mobilna

Napisane przez: Moja Edukacja ()

Od listopada dostępna jest już dedykowana, specjalnie dostosowana na potrzeby serwisu Moja Edukacja, aplikacja mobilna na platformę android. Osoby zainteresowane muszą pobrać plik instalacyjny na swoje urządzenie i przejść proces instalacji. 

Niebawem dedykowane wersje aplikacji w kolorach oraz z logo Waszej szkoły.

Aplikacja mobilna Moja Edukacja

Starsze tematy...

Dostępne zajęcia

Fizyka

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 360
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Biologia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 260
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Język polski (Literatura)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 520
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Maria Hodu
 • Nauczyciel: Jolanta Kalka

Wychowanie fizyczne

Kategoria: Edukacja szkolna
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Marek Milczun

Chemia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 260
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Geografia (Przyroda)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko

Język polski (Gramatyka)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Maria Hodu
 • Nauczyciel: Jolanta Kalka

Informatyka

Kategoria: Edukacja szkolna
PayPal
Liczba godzin: 520
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Jadwiga Fiedoruk

Matematyka

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 600
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Wiktoria Onończuk

Język angielski

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 380
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dominika Kazimierczuk

Historia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Biologia w klasie V

 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VI

Liczba godzin: 360
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VIII

Chemia w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Chemia w klasie VIII

Fizyka w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Fizyka w klasie VIII

Geografia w klasie V

 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko


Zajęcia

Fizyka

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 360
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Biologia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 260
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Język polski (Literatura)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 520
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Maria Hodu
 • Nauczyciel: Jolanta Kalka

Wychowanie fizyczne

Kategoria: Edukacja szkolna
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Marek Milczun

Chemia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 260
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Geografia (Przyroda)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko

Język polski (Gramatyka)

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Maria Hodu
 • Nauczyciel: Jolanta Kalka

Informatyka

Kategoria: Edukacja szkolna
PayPal
Liczba godzin: 520
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Jadwiga Fiedoruk

Matematyka

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 600
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Wiktoria Onończuk

Język angielski

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 380
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dominika Kazimierczuk

Historia

Kategoria: Edukacja szkolna
Liczba godzin: 240
 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Biologia w klasie V

 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VI

Liczba godzin: 360
 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Halina Szpic

Biologia w klasie VIII

Chemia w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Chemia w klasie VIII

Fizyka w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Fizyka w klasie VIII

Geografia w klasie V

 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko

Geografia w klasie VI

 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko

Geografia w klasie VII

 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Dariusz Litwinko

Geografia w klasie VIII

Historia w klasie IV

Historia w klasie V

 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska

Historia w klasie VI

 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Historia w klasie VII

 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska
 • Nauczyciel: Moja Edukacja

Historia w klasie VIII

 • Nauczyciel: Hanna Dłapińska

Informatyka w klasie IV

Informatyka w klasie V

 • Nauczyciel: Jadwiga Fiedoruk
 • Nauczyciel: Roksana Malinowska

Informatyka w klasie VI

 • Nauczyciel: Moja Edukacja
 • Nauczyciel: Jadwiga Fiedoruk

Linux

Kategoria: Tematyczne
 • Prowadzący: Moja Edukacja
 • Prowadzący: Karol Pawelski

ORACLE

Kategoria: Tematyczne
Liczba godzin: 180

System workflow - Webcon

Kategoria: Tematyczne
Liczba godzin: 100
 • Prowadzący: Moja Edukacja
 • Prowadzący: Karol Pawelski

Publiczna chmura AWS

Kategoria: Tematyczne
Liczba godzin: 50
 • Prowadzący: Moja Edukacja
 • Prowadzący: Karol Pawelski

IT w przedsiębiorstwie

Kategoria: Tematyczne
Liczba godzin: 150
 • Prowadzący: Moja Edukacja