Microsoft Windows

Microsoft Windows

Napisane przez: Moja Edukacja ()
Liczba odpowiedzi: 0

Nowe zajęcia tematyczne z dziedziny IT.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wdrażania i administrowania systemami operacyjnymi Microsoft Windows w środowisku domenowym Active Directory. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: instalacją i konfiguracja serwera,  zarządzanie pamięciami masowymi i uprawnieniami NTFS, instalacja i zarządzanie Active Directory, wybrane role serwera, a także monitorowanie  pracy serwera i podstawy wirtualizacji z wykorzystaniem Hyper-V. Istotną częścią szkolenia jest wykorzystania  PowerShell do wykonywania różnych zadań i automatyzacji. Aktualnie szkolenie odbywa się w oparciu o Windows Server 2022. Kompleksowe repozytorium wiedzy wzbogacone o materiały szkoleniowe ekspertów i pasjonatów. Wymiana doświadczeń między uczestnikami, gdzie każda cenna uwaga nie pozostaje bez komentarza.

Kurs: Microsoft Windows